Ensihuolto- vapaaehtoiset viranomaisten tukena onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa

MITÄ ON ENSIHUOLTO?

 

  • Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea erilaisissa äkillisissä onnettomuus- ja erityistilanteissa.
  • Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa.
  • Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukee heidän selviytymistään.
Ensihuolto on auttamista, tukemista ja avustamista käytännön tasolla. Mukaan ensihuoltotoimintaan pääset osallistumalla ensihuollon peruskurssille. Ks. Vapepan tulevat koulutukset.

 

Ensihuollon vapaaehtoiset pyrkivät huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukemaan heidän selviytymistään erilaisissa onnettomuus- ja erityistilanteissa. Apua tarvitaan muun muassa tulipaloissa, kadonneiden etsinnöissä ja suuronnettomuuksissa.

Onnettomuuksissa ensihuollon vapaaehtoiset auttavat esimerkiksi järjestämällä pelastuneille hätämajoituksen ja hankkimalla heille vaatteita. He voivat huolehtia autettavien ja auttajien muonituksesta. Vapaaehtoiset antavat myös ensiapua sekä neuvovat ja tukevat käytännön asioissa. Heitä tarvitaan myös henkisenä tukena: olemaan läsnä ja kuuntelemaan.

Kaikilla on olemassa taitoja ja osaamista, joista on ensihuoltotoiminnassa hyötyä. Nämä taidot saadaan ensihuoltotoiminnan vahvuudeksi koulutusten ja käytännön harjoitusten kautta. Harjoituksissa vahvistetaan jokaisen vapaaehtoisen valmiutta toimia hälytystilanteissa. Hyödyllisiä taitoja ja rohkeutta toimia saa ensihuollon peruskurssilta.

Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa ja se tukee ja täydentää viranomaisten valmiutta.

Lisää tietoa ensihuollon toiminnasta ja koulutuksista Punaisen Ristin vapaaehtoisverkosta Rednetistä:

SPR ja Vapepa Ensihuolto | RedNet

 

Kuva: Mari Vehkalahti

 

LiiteKoko
2014 Ensihuolto Yleisesitys1.36 Mt