Historiaa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin käytännön tarpeeseen vuonna 1964. Eksyneiden etsinnöissä oli useaan otteeseen todettu, että viranomaisten voimavarat eivät olleet riittävät. Avuksi pelastustoimintaan tarvittiin koulutettuja ja hyvin johdettuja vapaaehtoisia. Järjestöt olivat paikoin jo hakeutuneet yhteistyöhön ja julkisuudessa esitettiin ajatuksia vakinaisen viranomaisia avustavan palvelujärjestelmän luomiseksi.

Valtakunnallisen koordinoidun toiminnan alkusysäyksenä oli muoniolaisen 5-vuotiaan tytön eksymistä tunturimaastoon. Eksyminen käynnisti laajat etsinnät toukokuussa 1963. Muonion etsintöjen aikana ja sen jälkeen käännyttiin Suomen Punaisen Ristin puoleen ja toivottiin sen toimivan aloitteentekijänä viranomaisia tukevan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun perustamisessa. Viranomaiset suhtautuivat myönteisesti laadittuun suunnitelmaan ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu perustettiin vuonna 1964.  

Etsinnöissä Vapepaa tarvitaan yhä, mutta viranomaisia avustetaan entistä enemmän myös muun muassa ensihuollossa: muonituksen, majoituksen ja henkisen tuen järjestämisessä.

Tämän päivän paikallisesta Vapepa-toiminnasta saat parhaiten tietoa piirien tapahtumakalentereista.