Keskustoimikunta

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta sovittaa yhteen Vapepan jäsenjärjestöjen ja yhteisöjen sekä eri viranomaisten työtä niin, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna olisi mahdollisimman hyvä.

Keskustoimikunnan tehtävät:
 1. Toimia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallisten jäsenjärjestöjen ja jäsenyhteisöjen neuvottelukuntana.
 2. Pitää yhteyttä eri viranomaisiin.
 3. Seurata järjestöjen hälytysvalmiutta sekä henkilö-, koulutus- ja kalustotilannetta.
 4. Kehittää ja seurata Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koulutus- ja harjoitustoimintaa.
 5. Tiedottaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta.
 6. Nimetä keskustoimikunnan työvaliokunnan jäsenjärjestöt ja -yhteisöt
 7. Käsitellä keskustoimikunnan työvaliokunnan, maakunta- ja paikallistoimikuntien aloitteet
 8. Huolehtia toimijoiden kannustamisesta sekä päättää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun huomionosoituksista toimivaltansa puitteissa
 9. Kannustaa toimijoita edistämään paikallista turvallisuutta.
   

Jäsenistö

Keskustoimikunnan jäseniä ovat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen kirjallisesti nimeämät edustajat sekä viranomaisedustajat. Keskustoimikunnan puheenjohtajana toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun yhdysjärjestönä toimivan Suomen Punaisen Ristin kolmeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä henkilö. Puheenjohtajuus on korkeintaan kaksi kautta jatkuva luottamustehtävä.

Keskustoimikunnan varapuheenjohtajina toimivat kahden muun koordinaatiojärjestön valitsemat edustajat. Sihteerinä toimii Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston toimihenkilö. Vuoden 2016 alusta keskustoimikunnan puheenjohtajana toimii Kari Välimäki.


Kokoukset

Keskustoimikunta pitää vähintään kaksi kokousta vuodessa. Lisäksi keskustoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Kokouksista ilmoitetaan jäsenjärjestöille ja -yhteisöille kirjallisesti tai keskustoimikunnan päättämällä muulla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousajankohtaa. Jäsenjärjestö saa lähettää yhden äänivaltaisen jäsenen kaikkiin keskustoimikunnan kokouksiin.

Keskustoimikunta pitää loka-marraskuussa vuosikokouksen. Tässä kokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan työvaliokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Maalis-toukokuun aikana pidettävässä keskustoimikunnan kokouksessa vahvistetaan kertomus edellisen vuoden toiminnasta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun keskustoimikunta tai sen työvaliokunta niin päättää tai kun vähintään kolme jäsenjärjestöä sitä työvaliokunnalta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.