Organisaatio

Kolmiportainen organisaatiorakenne

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun organisaatiossa on kolme tasoa. Jäsenjärjestöjen keskusjärjestö- tai valtakunnalliset edustajat muodostavat  Vapepan keskustoimikunnan ja työvaliokunnan, jotka yhteensovittavat jäsenjärjestöjen pelastuspalvelutoimintaa valtakunnallisella tasolla.  Toisen toimijatason muodostavat yhden tai useamman maakunnan toimialueella toimivat maakuntatoimikunnat, jotka kokoavat yhteen järjestöjen maakuntien edustajiston. Pelastuspalvelutoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset kuuluvat jäsenjärjestöjen ylläpitämiin toimintaryhmiin, jotka organisoituvat paikallistoimikunniksi. Ilmoittautuessaan Vapepan hälytysjärjestelmään toimintaryhmistä tulee Vapepan hälytysryhmiä.

Suomen Punaisen Ristin piirien valmiuspäälliköt koordinoivat Vapepan toimintaa maakunta- ja paikallistoimikunnissa.  Valtakunnallisesta Vapepa-koordinaatiosta vastaa Punaisen Ristin valmiuskoordinaattori.

Vapepan organisaatiosta on sovittu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun johtosäännössä. Uusi johtosääntö astui voimaan 1.1.2014.