Åbolands distrikt

Tillläggsinformation:

Annalena Sjöblom
Beredskapschef
Telefon/Puhelin: 0400 838 675

Besökadress: Kaskisgatan 13 A, 20700 ÅBO
Käyntiosoite: Kaskenkatu 13 A, 20700 TURKU
Postadress/Postiosoite: samma

Julkaise syötteitä