Österbottens svenska distrikt

Välkommen med i Frivilliga räddningstjänsten

Om du vill deltaga i verksamheten ska du söka dig till en av medlemsorganisationernas larmgrupper, för Frivilliga räddningstjänsten har inga personmedlemmar och inga medlemsavgifter. I larmgruppen kan du utbilda dig inom de uppgifter som intresserar dig. Frivilliga räddningstjänsten ordnar kurser i bland annat efterspaning, första hjälpen, första omsorgen och kommunikationsverksamhet samt psykiskt stöd.

Våra lokalkommitteer ordnar kurser som berör den Frivilliga räddningstjänsten som t.ex. grundkurs i efterspaning och kommunikationskurs. Utbildningarnas tidpunkt och anmälningsanvisningar hittar du under respektive lokalkommitté.

Välkommen! Mer information får du direkt av medlemsorganisationerna och av beredskapschefen.

Tilläggsinformation:

Rolf Sund
Beredskapschef
rolf.sund(at)redcross.fi
Telefon/Puhelin: 020 701 2754, 0400 263 448

Besöksadress: Nedretorget 1 A, 65100 Vasa
Käyntiosoite: Alatori 1 A, 65100 Vaasa
Postadress/Postiosoite: samma

Galleria

Julkaise syötteitä