Työvaliokunta

Keskustoimikunnan kokousten välillä päätös- ja toimeenpanovaltaa käyttää keskustoimikunnan alainen työvaliokunta. Työvaliokunta pitää vähintään kaksi kokousta vuodessa, joissa se valmistelee keskustoimikunnan kokousasiat. Lisäksi työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Kokouksista jäsenille ilmoitetaan kirjallisesti tai työvaliokunnan päättämällä muulla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousajankohtaa.


Edustajisto

Työvaliokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtajina ja sihteerinä toimivat keskustoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri. Työvaliokunnan jäseninä voivat olla Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan jäsenjärjestöt ja -yhteisöt. Työvaliokunnan jäsenjärjestömäärä saa olla enimmillään 1/3 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunnan jäsenjärjestöjen ja –yhteisöjen määrästä. Työvaliokunta voi kutsua lisäksi asiantuntijajäseniä.

Jäsenjärjestöt ja -yhteisöt nimeävät kirjallisesti edustajansa ja tämän varahenkilön työvaliokuntaan. Jäsenjärjestöt ja –yhteisöt voivat tarpeen mukaan vaihtaa edustajansa kesken toimikauden. Työvaliokunnan jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka on kolme kalenterivuotta. Kolmasosa jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen erovuorossa olevat jäsenet ratkaistaan arvalla.
 


Päätösvaltaisuus

Työvaliokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme varsinaista jäsentä on läsnä. Työvaliokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi henkilövaaleissa, joissa valinta ratkaistaan arvalla äänten mennessä tasan.