Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 51 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, jonka vapaaehtoiset hälytysryhmät auttavat viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä viranomaisten kanssa täydentäen poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveysviranomaisia.

Yleisimmin Vapepa hälytetään avuksi kadonneen henkilön etsintään, mutta koulutettuja vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi laajamittaisissa evakuoinneissa, liikenteen ohjauksessa ja tulipalojen jälkihoidossa. Vapepassa toimii eri puolilla Suomea yli 1300 hälytysryhmää, joissa on lähes 22 000 vapaaehtoista. Vuosittain ryhmät osallistuvat satoihin hälytystehtäviin.
 

Perustehtävänä auttaminen

Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tavoitteena on, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä. Vapepa yhteensovittaa eri järjestöjen ja organisaatioiden yhteistyötä, jotta auttaminen on mahdollisimman tarkoituksenmukaista. Vapepa seuraa myös järjestöjen hälytysvalmiutta, niiden antamaa koulutusta ja käytettävissä olevaa kalustoa.


Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

  • on organisoitua kansalaistoimintaa
  • toimii pyyteettömästi
  • tukee viranomaisia.