Osaavien auttajien verkosto

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 50 järjestön ja yhteisön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto, joka toimii kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoiset ovat mukana hälytysryhmissä, jotka viranomaiset tarpeen tullen hälyttävät auttamistehtäviin.

Yleisin tapa auttaa
on osallistua kadonneiden etsintään, mutta usein viranomaiset kutsuvat vapepalaiset myös esimerkiksi muonitus- tai muihin ensihuollon tehtäviin, henkistä tukea antamaan tai liikennettä ohjaamaan. Auttamistilanteissa vapaaehtoiset toimivat aina viranomaisten tukena ja lisäävät siten yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä turvallisuutta.

Vapepan toiminta on määrätietoista ja valmiuden ylläpito perustuu koulutukseen ja harjoitteluun. Toiminta on vapaaehtoistoimintaa ja siitä ei makseta palkkaa. Vapepassa ei ole henkilöjäseniä, vaan Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuulutaan jonkin järjestön kautta. Vapepaan kuuluu esimerkiksi tiepalvelu-, liikunta-, maanpuolustus-, pelastustoiminta-, ensiapu- ja naisjärjestöjä. Lisäksi mukana on lukuisia toimintaa tukevia yhteisöjä ja yrityksiä. Piirien ja toimikuntien sivuilta löydät tietoa oman alueesi Vapepa-toiminnasta.

Verkostomme kattaa koko maan. Hälytysryhmiä on yli 1300 ja vapaaehtoisia lähes 22 000. Suomen Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoista pelastuspalvelua yleisen pelastuspalvelun osalta. Suomen Meripelastusseura koordinoi meri- ja järvialueella tapahtuvaa vapaaehtoista pelastustoimintaa ja Suomen Lentopelastusseura vapaaehtoista palolento- ja lentopelastustoimintaa. Vapepan toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja Suomen Punaisen Ristin varoin, minkä lisäksi jäsenjärjestöt vastaavat myös itse hälytysryhmiensä varustamisesta ja kouluttamisesta.

Halutessasi lisätietoja voit ottaa yhteyttä Suomen Punaisen Ristin piirien valmiuspäälliköihin.