Vapepa-sukeltajien koulutus

Vapepa-sukeltajien koulutuksessa käytetään Sukeltajaliiton hyväksymää kurssimateriaalia ja koulutusohjelmaa

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaista Vapepa-sukelluskoulutusta saavat järjestää Sukeltajaliiton jäsenseurat sekä yhteistyösopimuksen Sukeltajaliiton kanssa tehneet tahot. Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunta järjestää Vapepa-sukelluskouluttajakoulutusta. Vapepa-sukeltajakursseja järjestävät sekä Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunta että Sukeltajaliiton jäsenseuroissa toimivat Vapepa-sukelluskouluttajat. Yhteystietoja löydät osoitteesta: www.sukeltaja.fi

Hyväksytysti läpäistyn Vapepa-sukeltajakurssin jälkeen osallistujilla on tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat toimiakseen sukeltajina Vapaaehtoisen pelastuspalvelun erilaisissa sukellustehtävissä. Lisäksi kurssi parantaa valmiuksia osallistua pelastustoimen SM-2001-01385/Tu-311 A:70 mukaiseen II-tason vesisukeltajan näyttökokeeseen.

Kursseilla on käytettävä Sukeltajaliiton hyväksymää opetusmateriaalia. Materiaali lähetetään oppilaille vähintään kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista etukäteen tutustumista varten.

Ennen kurssin alkua järjestetään kirjallinen tasokoe, joka kattaa sekä lähetettyyn materiaaliin että kurssin pääsyvaatimusten mukaiseen sukelluskoulutukseen liittyvät asiat. Vapepa-sukeltajakurssi koostuu vähintään 14 teoriatunnista, maalla suoritetusta kuivaetsinnästä, altaalla tai avovedessä suoritetuista harjoituksista sekä avovedessä suoritetusta tilanneharjoituksesta.

Kurssin käytännön harjoituksista EH1-2 ja A1-3 voidaan pitää samana päivänä. Avovesiharjoitus AVO1-2 on suoritettava erillään muista harjoituksista. Kurssin läpiviemiseen on varattava vähintään kolme kurssipäivää.

Vapepa-sukeltajakurssi

Sukeltajaliiton hyväksymällä Vapepa-sukeltajakurssilla noudatetaan voimassa olevaa Sukeltajaliiton turvaohjetta tai palokuntien vesisukelluksen voimassa olevaa turvaohjetta sekä Sukeltajaliiton yleistä koulutusohjetta, poiketen siitä kuitenkin seuraavasti:

 • Avovesikoulutusta voidaan järjestää tarvittaessa jäätävissä olosuhteissa, erityistä varovaisuutta noudattaen.
 •  Kurssin alkamisilmoitus on toimitettava Sukeltajaliiton toimistoon vähintään kuukautta ennen kurssin alkua. Alkamisilmoituksessa on ilmoitettava vastuukouluttajan nimi, muut kouluttajat, kurssiohjelma suorituspaikkoineen, sekä arvioitu osallistujamäärä. Samalla alkamisilmoituksella tilataan kurssimateriaali.
 • Kurssin vastuukouluttajana voi toimia Sukeltajaliiton nimeämä Vapepa-sukelluskouluttaja tai viranomaisten hyväksymä vastuukouluttaja joka on CMAS M2 / vastaava ja Vapepa-sukelluskurssin suorittanut. Avustavina kouluttajina voivat toimia joko Sukeltajaliitto ry:n tai muun yleisesti hyväksytyn koulutusjärjestelmän luokittamat sukelluskouluttajat sekä viranomaisten hyväksymät sukelluskouluttajat.
 •  Kouluttajilla on oltava voimassa vähintään yleisesti hyväksytty perustason ensiapukoulutus, kuten SPR EAI.
 •  Teoriakouluttajina voidaan käyttää eri alojen asiantuntijoita, mikäli heillä on riittävät tiedot opetettavasta aiheesta.
 • Oppilaalla tulee olla vähintään 50 kirjattua sukellusta, joiden yhteiskesto on vähintään 25 h ja joista vähintään 10 tuntia 15 metrin syvyyteen ennen kurssin alkua.
 • Oppilaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta ennen kurssille saapumista.
 • Oppilaalla on oltava voimassa oleva, yleisesti tunnettu perusensiapukoulutus.
 • Oppilaalla on oltava voimassa, korkeintaan vuoden vanha lääkärintodistus sukelluskelpoisuudestaan.
 • Oppilaalla on oltava laitesukellustapaturmien hoidot kattava vakuutus.
 • Oppilaan tulee läpäistä tasokoe hyväksytyksi. Hänen yleiskuntonsa tulee olla riittävä Vapepa-tehtävien suorittamiseen.

Saadakseen Sukeltajaliiton Vapepa-sukeltajaluokituksen oppilaan on: 

 • Suoritettava hyväksytysti teoriakoe, jossa 70 % vastuksista on oltava oikein.
 • Suoritettava hyväksytysti altaassa ja/tai avovedessä suoritettavat harjoitukset
 • Suoritettava hyväksytysti avovedessä suoritettu koe.
 • Oltava Sukeltajaliiton jäsen joko suoraan henkilöjäsenenä tai  Sukeltajaliiton jäsenseuran kautta.