Viestiohjeet


Vapepan Puheohje
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun työvaliokunta on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2007 oheisen puheohjeen liitteineen. Puheohje ohjaa Vapepan radioliikennettä. Meri- ja ilmailuliikenteen verkoissa radioliikenne hoidetaan kansainvälisesti sovitulla tavalla.

Vapepan Puheohje

Liitteet:
Liite 1: GPS Viestiohje

Liite 2: Hatatilanteessa soita 112.pdf


VIRVE-ohjeistus
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun työvaliokunta on kokouksessaan 24.5.2005 päättänyt ottaa käyttöön Suomen Punaisen Ristin VIRVE-ohjeistuksen.

Suomen Punainen Risti käyttää VIRVE-verkkoa viranomaisia tukevana toimijana. VIRVE-verkon käyttöön on laadittu VIRVE-viestiohje, jota tulee noudattaa käytettäessä Suomen Punaisen Ristin VIRVE-laitteita.

PEPA-VHF -radiopuhelinohjeita
Vapepa on hankkinut noin 300 poliisin käytöstä poistamaa 164 MHz radiopuhelinta. Radiot on jaettu Suomen Punaisen Ristin piireihin. Ne otetaan kentän käyttöön alueellisten suunnitelmien mukaan. Radioita kutsutaan PEPA-VHF -radioiksi.

Vapepan viestityöryhmä on hyväksynyt PEPA-VHF-radioita koskevan
käyttöehdon. Osalle radioista on tehty lyhyet käyttöohjeet (Timo Ärlig).

Tästä löydät PEPA-VHF -radioiden käyttöehdon.
PEPA-VHF -kayttoehto

Tästä löydät PEPA-VHF -radioiden uusien akkujen latausohjeen.
PEPA-VHF uudet akut

Tästä löydät PEPA-VHF -radioiden merkitsemisohjeet.
PEPA-VHF -merkitseminen

Tästä löydät radioiden käyttöohjeita.
ICOM IC-F3S -pikaohje
ICOM IC-F3S -lisaohje
Kloonattujen ICOM IC-F3Sien ohje

ICOM IC-F3GS -pikaohje
Yaesu VX-10 -pikaohje

Ylilampo Yaesu VX-10 ylilamposuojaus
Icom IC-F3S Radioon lisatty aanimerkki
Yaesun latauslaitteet

PEPA-VHF -koulutus Vapepa-Foorumissa 2006
Ohessa Vapepa-Foorumin viestitoiminnan ryhmätyössä Timo Ärligin esittämää materiaalia.

PEPA-VHF koulutusmateriaali 1
PEPA-VHF koulutusmateriaali 2